Vereniging & Contact & Inschrijven


Volleybalvereniging Effect   

> locatie> contactpersonen > bestuur  > vertrouwenspersoon > contributie > inschrijfformulier

balklein3

> Contactpersonen

Thuisbasis: Sportcomplex Het Vennewater, (klik voor: kaart)

– Ledenadministratie :

Nils van der Steen  email: ledenadministratie@effectheiloo.nl

– Secretaris:

Stefan Veldt email: stefanveld@live.com

Afdeling Recreatie:

Robbert Kraakman  email: robbertkraakman@hotmail.com

 – Afdeling Jeugd:

Arie Swaan  email: swaanari@wxs.nl tel.: 06-53932761

– Competitie:

Arie Swaan: email: swaanari@wxs.nl tel.: 06-53932761

– Arbitrage :

logoeffect


> Bestuur

Het bestuur van de vereniging Effect bestaat uit vijf personen.

  • Voorzitter: Arie Swaan (a.i.)  email: swaanari@wxs.nl
  • Secretaris: Stefan Veldt email: stefanveld@live.com
  • Penningmeester: Nils van der Steen email: penningmeester@effectheiloo.nl
  • Afd. Recreatie: Robbert Kraakman  email: robbertkraakman@hotmail.com
  • Afd. Jeugd & Competitie:  Arie Swaan: email: swaanari@wxs.nl

> Vertrouwenspersoon

Voor gebeurtenissen of kwesties binnen de vereniging waarover je liever niet met trainer of bestuurslid wilt praten neem je contact op met één van de vertrouwenspersonen. Het samen vinden van een oplossing voor de kwestie staat voorop. Zij bepalen ook samen met jou óf anderen hier ook iets over te horen krijgen, en ook wat ze eventueel te horen krijgen.

Onze vertrouwenspersonen zijn:

  • Jolanda Keizer: email: jolanda.keijzer@quicknet.nl ; tel.nr.: 072-5337652
  •  Geert Lentz: email: g.lentz@quicknet.nl; tel.nr.: 06-29038818

 
 > Lidmaatschap & kosten

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor één speelseizoen/verenigingsjaar (dus geen kalenderjaar). Het lidmaatschap loopt automatisch door naar een volgend speelseizoen/verenigingsjaar. Opzegging voor het nieuwe speelseizoen dient minimaal 4 weken voor het einde van het voorafgaande trainingsseizoen schriftelijk plaats te vinden. Deze termijn is van belang omdat de voorbereiding op het nieuwe seizoen daarna plaatsvinden: het inschrijving van teams, het formeren van trainingsgroepen (incl. trainers) en het bepalen van de inhuurperiode van de sportzaal.

Hieronder een overzicht van de kosten voor de verschillende groepen en activiteiten. De kosten voor het seizoen 2023-2024 zijn identiek aan die voor het seizoen 2022-2023.

> Inschrijfformulieren

1. Algeheel lidmaatschap klik hier: Inschrijfformulier

Druk het formulier af en vul het in, of download het eerst. Als een formulier gedownload is kan het – grotendeels – ingevuld worden met adobe reader.

Lever het ingevulde formulier in bij de trainer.

2. Aanmelden proeftraining  doe je hier: formulier meetrainen