Er wordt door vier verenigingen die gebruik maken van de sporthal het Vennewater (Flashing, de Terriërs, HZV en […]

2e Sporthal Vennewater…


Op deze pagina wordt informatie gegeven over regels/afspraken die gelden voor het volleyballen in de hal Vennewater. Er […]

Informatie Volleybal en Corona